Hvordan virker kaatsu ?

Meget simplificeret så sker der følgende:

1. Brug af lette vægte + moderation af blodgennem-strømningsmønstret skaber maksimal udmattelse af muskelceller uden at de nedbrydes.
2. Nervesystemet signalerer besked til hjernen om at musklerne har brug for hjælp.
3. Hjernen reagerer ved at sætte gang i produktion af væksthormon.
4. Anabolske hormoner cirkulerer rundt i kroppen via blodbanerne og rammer anabolske receptorer i de muskler der er blevet brugt. Dette gælder også arbejdende muskler der ligger over bælterne.
Muskelvæv, knogler og blodårer anvender den anabolske hormonudskillelse til at faciliterer reparation og vækst uden at væv er blevet beskadiget.

KAATSU skaber stærke fysiologiske effekter i kroppen, på meget kort tid med meget lav belastning.

Ved hjælp af special-designede pneumatiske trykmanchetter der spændes på enten arme eller ben med et meget præcist og individuelt tryk ændres kroppens blodgennemstrømningsmønstre.

I denne tilstand fører selv meget let muskelarbejde til hurtig udmattelse. Træningsøvelser der normalt er meget lette at udføre bliver nu pludselig meget ”tunge” og svære at udføre.

KAATSU er en sikker og effektiv træningsmetode for personer i alle aldre hvad enten du blot ønsker at holde dig i form, har brug for genoptræning efter en skade eller du træner på højt niveau som professionel atlet.

Hvordan: En manchet - et kaatsu-bælte - sættes øverst på enten arme eller ben hvorefter der tilføres tryk til bæltet ligesom i en blodtryksmåler. Gennem en nøje monitorering af trykket tilpasses trykket til den enkeltes tolerance-niveau og blodgennemstrømningsmønsteret ændres. Der opnås nu en hurtig muskeludtrætning gennem let arbejde med lav belastning.

Kaatsu skaber en mængde forskellige positive virkninger for kroppen. Gennem Kaatsu-træningen opnår du hurtigt øget smidighed, øget udholdenhed og øget styrke. Din samlede fysiske præstationsevne forbedres markant på meget kort tid. Den fysiologiske påvirkning omfatter bla. øget muskelvækst, proliferation af stamceller, stærkere knogler, øget stofskifte, højere fedtforbrænding, øget væksthormonsspejl, positiv indvirkning på hjerte-kar systemet, rekruttering af nye kapillærer/dannelse af nye blodkar, øget elasticitet og passage i vener og arterier samt blodtrykssænkning. Der findes i dag i den videnskabelige litteratur masser af evidens og forskning der dokumenterer Kaatsu-træningens positive effekter, noget dog bedre end andet og der forskes stadig meget inden for området. Dog er der i dag blandt forskere verden over bred enighed om at Kaatsu medfører påviselige positive og gavnlige effekter for kroppen.

Kaatsu kan anbefales til brug for:

- Genoptræning efter operation

- Rehabilitering ved muskeltab

- Ældre der lider af muskeltab

- Personer der ønsker muskelvækst, men døjer med smerter i led

- Personer der ønsker at holde sig i form, men har begrænset tid til rådighed

- Personer på elite-niveau der ønsker holde formen i off-season

- personer på elite-niveau der ønsker at forbedre specifikke færdigheder

- personer der ønsker at forbedre deres udholdenhed inden for særligt krævende discipliner som cykling, svømning og marathonløb.

KAATSU - i medicinske termer

Lokale og systemiske mekanismer ved KAATSU Træning.

Når KAATSU bælter anvendes korrekt (korrekt position og tryk), er det arterielle in-flow begrænset, dyb venøs out-flow hæmmes, og det kapillær-venøse rum bliver udspilet samt overbelastet i musklen distalt for KAATSU bælterne. Når muskelsammentrækning foretages under disse betingelser - begrænset blodgennemstrømning,overbelastede vaskulære rum, - opbruges de intracellulære fosfatenergilagre samt ilt med en hastighed hurtigere end den almindelige cirkulation kan nå at genopbygge dem. Metaboliske affaldsprodukter ophobes og homøostase i den aktive muskel er tabt. Som følge heraf, efterhånden som vævet bliver mere hypoxisk og energi-lagre udtømte, forsøger anaerob glykolyse at kompensere ved at øge sin hastighed hvilket producerer nogle ATP, men skaber samtidig en markant forstyrrelse i muskel homeostase som i sidste ende hæver både mælkesyre-,intracellulære- og interstitielle koncentrationer i blodet. Hypoxi, acidose, lactat ion per se, uorganisk phosphat, AMP og mange andre lokale faktorer har vist sig at aktivere omsætning og dermed proteinsyntesen i muskelceller. Dette er den såkaldte "lokale effekt" af KAATSU der resulterer i stimulering af muskler, sener og vaskulær vækst.

Den markerede forstyrrelse af muskelens homeostase og overbelastning af vaskulære kar kommunikeres til det centrale nervesystem (CNS) via gruppe III og IV afferente nerver. De afferente nerver kommunikerer denne "lidelse" til CNS. Det opfattes cortically (bevidst), som en type af smerte (dvs. hvad man føler når udfører KAATSU), samtidig er der mange ubevidste synapser der stimulerer efferente output i en række forskellige centre. For eksempel forbindelser til og i de kardiovaskulære kontrolcentre som stimulerer en stigning i vejrtrækning, blodtryk og hjertefrekvens. Et andet eksempel er hypothalamus frigivelse af væksthormon frigørende faktor (GHRH signal) til hypofyseforlappen som frigiver væksthormon (GH), som igen stimulerer insulin vækstfaktor I (IGF-I) frigivelse fra leveren, som er en del af en " systemisk reaktion "til at reparere og vækste skeletmuskulatur samt reparation af skader. Desuden udskilles forskellige stoffer i veneblodet i de udøvende muskler som ændrer og forstærker de ændringer, der forekommer fra både lokale og systemiske mekanismer efterhånden som blodet omfordeles til andre vaskulære kar.


Top