Medlemskabet i Kaatsu Fitness er gældende til det opsiges og det kan altid  opsiges til den 01. i en måned med virkning fra udløb af efterfølgende måned. 

Eksempel: Vælger du f.eks. at opsige dit medlemskab den 20. marts opsiges medlemskabet pr 01.april med udløb den 30.april.

Har du behov for at sætte dit medlemsskab i bero så er dette omkostningsfrit og det sker ved henvendelse til dit lokale center. Minimum periode for berostillelse er 2 sammenhængende uger. Maksimal samlet berostillelse inden for et kalenderår er 2 måneder. Medlemskab kan ikke opsiges i berostillelsesperioden. 

Åbningstider er man - fre 07.00 - 20.00 og lør/søn 09.00 - 16.00. I forbindelse med højtider f.eks. Jul og Nytår kan der være særlige åbningstider der gør sig gældende. Det vil fremgå i dit lokale center.

Top